چگونه تست عشق و دوستی انجام دهیم؟

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • چگونه تست عشق و دوستی انجام دهیم؟
 •  

  تست عشق ودوستی
   
  چگونه تست عشق و دوستی انجام دهیم؟
   
  سوال اول:
  شما به طرف خانه کسی که دوست دارید می روید.
  دو راه برای رسیدن به انجا وجود دارد:
  ▪ یکی کوتاه و مستقیم است که شما را سریع به مقصد می رساند ولی خیلی ساده و خسته کننده است
  ▪ اما راه دوم به طور قابل ملاحظه ای طولانی تر است ولی پر از مناظر زیبا و جالب است.
  حال شما کدام راه را برای رسیدن به خانه محبوبتان انتخاب می کنید؟راه کوتاه یا بلند؟

  سوال دوم:
  در راه دو بوته گل رز می بینید .یکی پر از رزهای قرمز و دیگری پر از رزهای سفید.شما تصمیم می گیرید ۲۰ شاخه از رزها را برای او بچینید.
  چند تا را سفید و چند تا را قرمز انتخاب می کنید
  (شما می توانید یا همه را یا از ترکیب دو رنگ انتخاب کنید)

  سوال سوم:
  بالاخره شما به خانه او می رسید .
  یکی از افراد خانواده در را بر روی شما باز می کند.
  شما می توانید از انها بخواهید که دوستتان را صدا بزند.
  یا اینکه خودتان او را خبر کنید.
  حالا چکار می کنید؟

  سوال چهارم:
  شما وارد منزل شده به اتاق او می روید ولی کسی انجا نیست.پس تصمیم می گیرید رزها را همان جا بگذارید.
  ترجیح می دهید انها را لب پنجره بگذارید یا روی تخت؟

  سوال پنجم:
  شب می شود شما و او هر کدام در اتاقهای جداگانه ای می خوابید.صبح زمانی که بیدار شدید به اتاق او می روید:به نظر شما وقتی که انجا می روید او خواب است یا بیدار؟

  سوال اخر: وقت برگشتن به خانه است ایا راه کوتاه و ساده را انتخاب می کنید؟
  یا ترجیح می دهید از راه طولانی و جالب تر بوید؟

  پاسخ تست ها:

  جواب سوال اول:

  جاده نشان دهنده عشق است اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید.زود و اسان عاشق می شوید.
  ولی اگر راه طولانی را انتخاب کردهاید به اسانی عاشق نمی شوید.

  جواب سوال دوم:
  تعدا رزهای قمز نشان دهنده ان است که در یک رابطه چقدر از خودتان مایه می گذاریدو تعداد رزهای سفید برعکس نشان می دهد که شما چقدر در ان رابطه از طرف مقابلتان انتظار محبت دارید.به طور مثال اگر ۱۸ رز قرمز و ۲ عدد رز سفید انتخاب کرده اید به معناست که شما ۹۰٪ محبت می کنید و ۱۰٪ انتظار محبت از طرف مقابل دارید.

  جواب سوال سوم:
  سوال سوم نشان دهنده طرز برخورد شما بامشکلات در یک رابطه است.اگر شما از اعضای خانواده درخواست کرده اید که محبوبتان را صدا بزند به این معناست که شما از مواجه شدن با مشکلات می ترسید و امیدوار هستید که مشکلات به خودی خود حل شوند.ولی اگر خودتان به اتاق رفته اید که او را از حظور خود مطلع کنید این نشان می دهد که شما با مشکلات روبرو می شوید و دوست دارید انها را هر چه زودتر حل کنید.

  جواب سوال چهارم:
  محل قرار دادن رزها نشان دهنده اشتیاق شما برای دیدن محبوبتان است. اگر انها را بر روی تخت میگذارید نشان می دهد که دوست دارید او را زیاد ببینید.و اگر انها را لب پنجره قرار می دهید یعنی اگر او را زیاد هم نبینید تحمل می کنید.

  جواب سوال پنجم:
  سوال پنجم نشان دهنده تفکر و طرز فکر شما در کاراکتور و شخصیت فرد محبوبتان است.اگر شما او را در حالی که خوابیده است در اتاق می بینید.این به این معنی است که شما او را همانطور که است دوست دارید.و اگر او را بیدار دیده اید یعنی انتظار دارید او مطابق میل شما بشود.

  جواب سوال اخر:
  راه بازگشت به خانه نشان دهنده دوام عشق شماست.اگر راه کوتاه را انتخاب کرده اید مدت عاشق بودن و دوست داشتن شما کوتاه است و اگر راه بلند را انتخاب کرده اید مدت زیادی در عشق خود پایدار خواهید بود.

  چگونه تست عشق و دوستی انجام دهیم؟ + 5
  چگونه تست عشق و دوستی انجام دهیم؟ – 3

  http://www.delgarm.com/psychology/psychology-test/145811-چگونه-تست-عشق-و-دوستی-انجام-دهیم؟

  کلمات کلیدی : جاده (شما + اتاق اتاقهای اخر از اسان اسانی است استاگر اشتیاق اعضای افراد اما امیدوار ان انتخاب انتظار انجا انها او اول اگر ای ایا اید ایدزود این اینکه با باز بازگشت بالاخره بامشکلات ببینیدو بخواهید بر برای برخورد برعکس برگشتن بزند بشود بلند بلند؟ به بوته بود بودن بوید؟ پاسخ بچینید بگذارید بیدار بیدار؟ بینید بینیداین تا تحمل تخت تخت؟ تر ترجیح ترسید ترکیب تست تصمیم تعدا تعداد تفکر توانید جا جالب جداگانه جواب حال حالا حالی حظور حل خانه خانواده خبر خسته خواب خوابیدصبح خوابیده خواهید خود خودتان خودی خیلی دادن دارد دارید دارید داریدبه داریدو داشتن در درخواست دهد دهنده دهید دو دوام دوست دوستتان دوم دیدن دیده دیگری را رابطه راه رز رزها رزهای رساند رسید رسیدن رفته رنگ روبرو روی روید رویدبه زمانی زودتر زیاد زیادی زیبا ساده سریع سفید سفیدشما سوال سوم شاخه شب شخصیت شدن شده شدید شما شماستاگر شود شوندولی شوید شوید صدا طرز طرف طور طولانی عاشق عدد عشق فرد فکر قابل قرار قرمز قمز لب مایه مثال محبت محبوبتان محل مدت مستقیم مشکلات مطابق مطلع معناست معنی مقابل مقابلتان مقصد ملاحظه مناظر منزل مواجه می میل میگذارید نبینید نشان نظر نمی نیستپس ها هر هستید هم همان همانطور همه و وارد وجود ودوستی وقت وقتی ولی ٪ پایدار پر پنجره پنجم چقدر چند چه چهارم چکار چگونهتستعشقودوستیانجامدهیم؟چگونهتستعشقودوستیانجامدهیم؟ کاراکتور کدام کرده کردهاید کسی کند کننده کنید کنید کنید) کنید؟ کنید؟ کنید؟راه که کوتاه گذاریدو گل گیرید یا یعنی یک یکی ▪

   

  

  ستاره های هالیوود

  لازانیا بدون فر

  ژورنال لباس مجلسی

  پورتال تحليلی خبری

  بیوگرافی سردار ازمون

  

  فال روزانه

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :