وقتی با بچه ها برای خرید می رویم !

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • وقتی با بچه ها برای خرید می رویم !
 •  

  کودکان اغلب در فروشگاها بیقراری می کنند و به همه چیز دست می زنند و به آن سو و این سو می روند و برای جلب توجه همه کاری انجام می دهند . و شیطنت و بهانه جویی هنگام خرید عادت انهاست .

   

  وقتی با بچه ها برای خرید می رویم !

  برای جلوگیری و پیشگیری از این رفتار بچه ها بهتر است کودک را نزد کسی که صلاحیت نگهداری از بچه را دارد بگذارید و یا این که چند نکته زیر را در نظر بگبرید.

  ۱) بهترین و موثرترین روش برای حل مشکل خرید با کودک، مشارکت دادن کودک و محول کردن بعضی از وظایف به او می باشد تا خرید برایش هیجان انگیز و جذاب باشد و حوصله اش سر نرود. مثلاً در خانه قبل از رفتن به خرید به او بگویید چه چیزهایی نیاز دارد و لیستی برایش تهیه کنید و لیستی هم برای خود تهیه نمایید و به او بگویید که هنگام خرید یادش باشد چه چیزهایی در لیست بوده و باید خریداری شود، با این کار او این لیست را به ذهن می سپارد و هنگام خرید دیگر اذیتتان نمی کند بلکه ذهنش مشغول این است که چیزی خریده و چه چیزی خریده نشده.

  ۲) در روش دیگر اگر کودکتان خیلی کوچک است و نمی تواند حرف بزند و این نکته بالایی از او بعید است، می توانید اسباب بازی مورد علاقه اش را همراه خود ببرید، وقتی کودک در هنگام خرید بی قراری کرد با دیدن اسباب بازی محبوب خود، بی قراری نمی کند و مشغول بازی با آن می شود و برایش سرگرم کننده است.

  ۳) در روش سوم به این موضوع اشاره می کنیم که قبل از این که کودک بی تاب شود و شیطنت را آغاز کند برایش خرید کنید مثلاً خوراکی، اسباب بازی، کتاب و یا هر چیز دیگری.

  ۴) باز اگر کودک بی قراری کرد و روشهای بالایی موثر نبود، اصلاً به او بی توجهی نکنید بلکه برای مدت کوتاهی خرید را متوقف کنید و با او حرف بزنید و برایش توضیح دهید که در مدت کوتاهی بعد از خرید چند چیز دیگر، خرید تمام می شود و او را به خانه بر می گردانید و زمان خاصی برایش مشخص کنید. بعد که آرام گرفت بقیه خریدتان را انجام دهید.

  ۵) هنگام خرید سعی کنید کودکتان تفریح کند. مثلاً در فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ، می توانید کودکتان را داخل سبد خرید گذاشته و مثل کالسکه هلش دهید. این کار باعث سرگرم شدن او می شود .

  ۶) اگر کودکتان توانایی کمک کردن دارد از او بخواهید کمکتان کند، حتی جزئی. مثلاً پول را به او بدهید تا حساب کند، از او بخواهید در حمل وسایل سبک کمکان کند، وقتی داخل فروشگاهید از او بخواهید اجناس را از قفسه ها برداشته و به سبد بیندازد، یا اجناس را به فروشنده جهت حساب کردن تحویل دهد و … با این کار او اعتماد به نفس پیدا می کند و مسئولیت پذیر می شود و برایش سرگرم کننده نیز هست.

  ۷) او را تشویق کنید، مثلاً به او بگویید اگر کودک خوبی بوده و شیطنت نکند و بی قراری نکند بعد از خرید، مثلاً به پارک می بریدش و یا برایش خوراکی می خرید و یا هر چیزی که انجام آن برایتان امکان پذیر باشد. یادتان باشد بدقولی نکنید، زیرا اگر بدقولی کنید، کودک دیگر حرفتان را باور نمی کند.

  منبع: tebyan-zn.ir

  وقتی با بچه ها برای خرید می رویم ! + 1
  وقتی با بچه ها برای خرید می رویم ! – 0

  http://www.delgarm.com/children/children-s-health/6244-وقتی-با-بچه-ها-برای-خرید-می-رویم

  کلمات کلیدی : برای ) کودکان + آرام آغاز آن اجناس اذیتتان از اسباب است است ) است، اش اشاره اصلاً اعتماد اغلب امکان انجام انهاست انگیز او اگر ای این با باز بازی بازی، باشد باعث بالایی باور باید ببرید، بخواهید بدقولی بدهید بر برای برایتان برایش برداشته بریدش بزرگ، بزند بزنید بعد بعضی بعید بقیه بلکه به بهانه بهتر بهترین بوده بچه بگبرید ) بگذارید بگویید بی بیقراری بیندازد، تا تاب تحویل تشویق تفریح تمام تهیه توانایی تواند توانید توجه توجهی توضیح جذاب جزئی جلب جلوگیری جهت جویی حتی حرف حرفتان حساب حل حمل حوصله خاصی خانه خرید خرید، خریداری خریدتان خریده خوبی خود خود، خوراکی خوراکی، خیلی داخل دادن دارد در دست دهد دهند دهید دهید ) دیدن دیگر دیگر، دیگری ) ذهن ذهنش را رفتار رفتن روش روشهای روند زمان زنجیره زنند زیر زیرا سبد سبک سر سرگرم سعی سو سوم سپارد شدن شود شود، شیطنت صلاحیت عادت علاقه فروشنده فروشگاه فروشگاها فروشگاهید قبل قراری قفسه لیست لیستی متوقف مثل مثلاً محبوب محول مدت مسئولیت مشارکت مشخص مشغول مشکل موثر موثرترین مورد موضوع می نبود، نرود نزد نشده ) نظر نفس نمایید نمی نکته نکند نکنید نکنید، نگهداری نیاز نیز ها های هر هست ) هلش هم همراه همه هنگام هیجان و وسایل وظایف وقتی وقتیبابچههابرایخریدمیرویموقتیبابچههابرایخریدمیرویم پارک پذیر پول پیدا پیشگیری چند چه چیز چیزهایی چیزی کار کاری کالسکه کتاب کرد کردن کسی کمک کمکان کمکتان کند کند منبع کند، کنند کننده کنید کنید، کنیم که کوتاهی کودک کودک، کودکتان کوچک گذاشته گردانید گرفت یا یادتان یادش

   

  

  سنگ بینی

  مدیریت ایمیل ها در اندروید

  صیغه موقت به همراه مکان

  بازی مردگان متحرک 3 اندروید

  خشکی واژن

  

  فال تاروت اصلی

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :