هیپنوتیزم چیست

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • هیپنوتیزم چیست
 •  

  امروزه تعاریف  بسیار متنوع ،متفاوت و بعضاً پیچیده‌ای از هیپنوتیزم شده است اما جدا از تعریف آن، این حالت را می‌توان بسادگی با چند مثال بسط و شرح داد و سپس تعریف منطقی از آن را ارائه نمود. احتمالاًبرای شما نیز بارها رخ داده است که در حال رانندگی  بدون آنکه زمان و مکان را را درک کرده باشید چندین کیلومتر مسافت را همراه با پیچ‌های تند جاده  کرده باشید. یعنی زمانی که به خود آمده‌اید مشاهده نموده‌اید مسافت غریبی را طی نموده‌اید شاید از این حالت کمی ترس بر شما مستولی شده باشد که طبیعی است. و یا زمانی که در خیابان در حال قدم زدن بوده‌اید چندین خیابان عریض و طویل را پیموده‌اید از کنار صدها انسان گذشته‌اید، از لابه‌لای ماشینهای که با شتاب بسیار بالا در حال عبور بوده‌اند گذر کرده‌اید چه ساختمانها ،ماشینها و عابرانی را ندیده‌اید و از خود این سوال را با کمی ترس پرسیده‌اید چگونه  چنین چیزی  ممکن است؟

   

  هیپنوتیزم چیست

  هیپنوتیزم و هیپنوتراپی

   

  اگر زمانی که این اعمال را انجام می‌دادید لحظه‌ای خواب بوده باشید مطمئناً یا از مسیر خود منحرف می‌شدید و به مانعی برخورد می‌کردیدو یا… در هر صورت نتیجه آن فاجعه بار و تاسف آمیز و خطرناک خواهد بود. پس شما مطمئناً خواب نبوده‌اید.  این حالت میتواند در هنگام مطالعه ،فیلم نگریستن و یا حتی با تلفن صحبت کردن نیز رخ دهد. کودکان معمولاً زمانی که قصه ای را می شنوند هیپنوز میشوند بهمین دلیل است که روانشناسان اغلب عنوان می دارند اگر مطلبی را می خواهید به کودک تان آموزش دهید مثلا مسواک زدن و غیره آن را هنگام قصه گفتن برای کودک خود بازگو کنید  به عنوان مثال در پایان قصه خرگوش یا شنگول و منگول قبل از خوابیدن آنها مسواک می زنند بعد به رختخواب می روند و می خوابند. کودک شما هیچگاه چنین مسواک زدنی را فراموش نخواهد کرد .

   

  هیپنوتیزم چیست

   

  اما سوالی که باقی می ماند این است براستی چه  اتفاقی رخ داده است؟ و این چه نوع حالتی است؟این حالت همان هیپنوتیزم است.به عقیده نگارنده هیپنوتیزم یک حالت هوشیاری مطلق همراه با تمرکز شدید است.در آن لحظات مغز کاملاً هوشیار است و همه چیز را بدقت زیر نظر دارد اما بر یک چیز متمرکز است.پس مطمئناً آن حالت بر خلاف باور عموم نه تنها خواب نیست بلکه هوشیاری است.اگر در آن زمان دستی بر شانه شما خورده شود یا ماشینی با بوق‌های خود شما مورد مخاطب قرار دهد شما از آن حالت بسرعت خارج می‌شوید بشرطی که شما کانون خطاب باشید ومخاطب شما باشید پس در حالت هیپنوز نمی‌توان کسی را وادار به عملی نمود که مخالف وجدان اوست چرا که او هوشیار است و ذهن او همه چیز را تحت کنترل شدید دارد.

  از این حالت شگرف مغز در پزشکی و روانشناسی، امروزه در دنیا استفاده‌های فراوان‌می شود وبا استفاده از آن به کمک هزاران بیمار نیازمند می‌شتابند.با هیپنوتیزم با انجام یکسری روشها این حالت بالقوه را بالفعل تبدیل می‌نمایند و آن را از حالت غیر ارادی به شیوه ای ارادی بدل می‌کنندتا بتوانند از آن برای درمان بیماریها و بسیاری از مشکلات بشر استفاده کنند.که آنرا هیپنوتراپی می‌نامند یعنی درمان به کمک هیپنوتیزم. به منظور وقوف بیشتر و بهتر بر کارایی و توانمندیهای هیپنوتیزم در عرصه ناشناختهای درون مغز به یک سوال کلیدی اما مهم پاسخ داده می شود.

   

   

  هیپنوتیزم چیست

   

  آیا هیپنوتیزم همان تلقین است

   بررسی  دکتر اروین در مودنا ایتالیا حکایت ازآن داردکه کارکرد مغز در هیپنوتیزم و تلقین بدون هیپنوز کاملاً متفاوت از همدیگر هستند او برای دست یافتن به این نتایج دو گروه از افراد را مورد تجزیه و تحلیل اسکن‌های مغزی قرار داد. گروه اول کسانی بودند که طرح‌های سیاه و سفید را با کمک هیپنوتیزم بصورت رنگی می‌دیدند. دسته دوم افراد بسیار تلقین‌پذیری بودند که بدون هیپنوز تصاویر سیاه و سفید را تنها با تلقینات داده شده به آنها رنگی می دیدند.  در گروه اول کورتکس دیداری مغز هنگام دیدن تصاویر مغز فعال می‌گردید. اما در گروه دوم قسمتهای دیگر مغز فعال می گریدندیعنی گروه دوم می‌پنداشتند که تصاویر رنگی است و مغز آنها در حال تفکر و سعی و تلاش برای رنگی جلوه دادن تصاویر بود در حالیکه در گروه اول تصاویر را واقعاً رنگی می دیدند.

  در حال حاضر تحقیقات زیادی در دنیا برروی چگونگی تاثیر هیپنوتیزم بر روی کارکرد مغز و چگونگی استفاده ازآنها در درمان بیماریها صورت می‌‌پذیرد و هر روز با این دانش دریچه‌ای دیگری بر شگفتیهای مغز گشوده می‌شود. واین علم می‌رود با کمک به بیماران جسمی-ذهنی افقی روشن‌تر وبهتر را در عرصی پزشکی رقم زند.امید آنکه روزی این علم بدور از تبلیغات نادرست و کاذب همچون دیگر کشورها به کمک هزاران بیمار نیازمند بشتابد.

   

  منبع : مجله پزشکی مادر

  هیپنوتیزم چیست + 3
  هیپنوتیزم چیست – 0

  http://www.delgarm.com/psychology/family-counseling/26263-هیپنوتیزم

  کلمات کلیدی : + ،فیلم ،ماشینها ،متفاوت آمده‌اید آموزش آمیز آن آن، آنرا آنها آنهامسواک آنکه آیا اتفاقی احتمالاًبرای ارائه ارادی اروین از ازآن ازآنها است است است؟ است؟ است؟این استاگر استبراستی استبه استدر استفاده استفاده‌های استپس اسکن‌های اعمال اغلب افراد افقی اما امروزه انجام انسان او اوست اول اگر ای ایتالیا این با بار بارها بازگو باشد باشید باقی بالا بالفعل بالقوه باور بتوانند بدقت بدل بدور بدون بر برای برخورد بررسی برروی بسادگی بسرعت بسط بسیار بسیاری بشتابد بشر بشرطی بصورت بعد بعضاً بلکه به بهتر بهمین بهکودک بهیک بود بودند بوده بوده‌اند بوده‌اید بوق‌های بیشتر بیمار بیماران بیماریها تاثیر تاسف تان تبدیل تبلیغات تجزیه تحت تحقیقات تحلیل ترس تصاویر تعاریف تعریف تفکر تلاش تلفن تلقین تلقینات تلقین‌پذیری تمرکز تند تنها توانمندیهای جاده جدا جسمیذهنی جلوه حاضر حال حالت حالتی حالیکه حتی حکایت خارج خرگوش خطاب خطرناک خلاف خواب خوابند خوابیدن خواهد خواهید خود خورده خیابان داد دادن داده دارد دارد داردکه دارند دانش در درمان درون درک دریچه‌ای دست دسته دستی دلیل دنیا دهد دهید دو دوم دوممی‌پنداشتندکه دکتر دیداری دیدن دیدند دیدند دیگر دیگری ذهن را رافراموش رانندگی راواقعاًرنگی رخ رختخوابمی رقم رنگی روانشناسان روانشناسی، روز روزی روشن‌تر روشها روندو روی زدن زدنی زمان زمانی زندامید زنند زیادی زیر ساختمانها سعی سفید سوال سوالی سپس سیاه شانه شاید شتاب شده شدید شرح شما شنوند شنگول شود شود شگرف شگفتیهای شیوه صحبت صدها صورت طبیعی طرح‌های طویل طی عابرانی عبور عرصه عرصی عریض عقیده علم عملی عموم عنوان غریبی غیر غیره فاجعه فراوان‌می فعال قبل قدم قرار قسمتهای قصه لابه‌لای لحظات لحظه‌ای مادر ماشینهای ماشینی ماند مانعی متفاوت متمرکز متنوع مثال مثلا مجله مخاطب مخالف مسافت مستولی مسواک مسیر مشاهده مشکلات مطالعه مطلبی مطلق مطمئناً معمولاً مغز مغزی ممکن منبع منحرف منطقی منظور منگول مهم مودنا مورد مکان می میتواند میشوند می‌توان می‌دادید می‌دیدند می‌رود می‌شتابند می‌شدید می‌شود می‌شوید می‌نامند می‌نمایند می‌کردیدو می‌کنندتا می‌گردید می‌‌پذیرد نادرست ناشناختهای نبوده‌اید نتایج نتیجه نخواهد ندیده‌اید نظر نمود نموده‌اید نمی‌توان نه نوع نگارنده نگریستن نیازمند نیز نیست هر هزاران هستند همان همدیگر همراه همه همچون هنگام هوشیار هوشیاری هیپنوتراپی هیپنوتراپی هیپنوتیزم هیپنوتیزمهیپنوتیزم هیپنوز هیچگاه و وادار واین وبا وبهتر وجدان وقوف ومخاطب پاسخ پایان پرسیده‌اید پزشکی پس پیموده‌اید پیچیده‌ای پیچ‌های چرا چند چندین چنین چه چگونه چگونگی چیز چیزی کاذب کارایی کارکرد کاملاً کانون کرد کردن کرده کرده‌اید کسانی کسی کشورها کلیدی کمک کمی کنار کنترل کنندکه کنید که کودک کودکان کورتکس کیلومتر گذر گذشته‌اید، گروه گریدندیعنی گشوده گفتن یا یافتن یعنی یک یکسری

   

  

  عکس های خنده دار

  آگهی های استخدامی

  عکس های دیدنی

  اخبار تکنولوژی

  ياس دانلود

  

  فال حافظ

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :