لجاجت و کج خلقی در کودکان: هیجانی ، لجبازی

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • لجاجت و کج خلقی در کودکان: هیجانی ، لجبازی
 •  

  وقتی که کودک راه رفتن و تکلم را بیاموزد، روش های بیان مشکلات هیجانی وی توسعه می یابد. در این حال ممکن است مشکلات هیجانی خود را از راه تخریب و عدم تحرک و مخالفت جویی و منفکودک سه ساله کج خلقی کاری و مانند اینها ابراز کند.در دو تا سه سالگی کودک گاهی رفتارهایی دارد که مورد قبول خانواده نیست. والدین باید پیروی از مقررات اجتماعی را به کودک بیاموزند .

   

  اگر خواسته والدین عاقلانه و متناسب باشد و نیاز کودک به محبت را ارضاء کند ، کودک به تدریج تحت کنترل درخواهد آمد. اما اگر الزام والدین شدید و ابراز محبت آنها به صورت صحیحی نباشد ، طفل ممکن است که رفتارهای ناهنجار این دوره را تشدید کند و امکان دارد که این ناهنجاری ها در او تثبیت شوند.

  لجاجت و کج خلقی در کودکان: هیجانی ، لجبازی

  طفل خردسالی که از او انتظارات زیادی دارند و یا نسبت به وی محبت کمی ابرازشده به دو شکل واکنش نشان می دهد :

  اولاً ممکن است نهایت کوشش خود را با توانایی محدودی که دارد، برای انجام تقاضاهای والدین به کار برد و به یک کودک در خود فرو رفته مبدل شود .

  ثانیاً امکان دارد کودک سرکشی بار آید. سرکش بودن طفل ممکن است به شکل غیر فعال و یا به صورت پرخاشگری باشد.هرگاه از طفلی که به شکل غیر فعال سرکش باشدبخواهند تا کاری را انجام دهد، با خوشرویی قبول می کند ولی به حدی در انجام آن کار تعلل می ورزد که هرگز آن کار انجام نمی شود. در صورتی که بیشتر اطفال سرکش مهاجم آشکارا از دستورات سرپیچی می کنند .

  ولی در هر دو حال ، والدین نمی توانند به انتظارات خود در مورد کودکشان جامه ی عمل بپوشانند. کودک سرکش مهاجم در مورد هر چیز که از وی خواسته شود، مخالفت شدید نشان می دهد و به نظر می رسد که مجازات برای چنین کودکی مؤثر نخواهد بود.او در قبال کوشش هایی که برای اصلاحش به کار می رود، مقاومت نشان می دهد و ظاهراً در برابر خشم والدین بی اعتناست.

  منفی کاری او به صورت فعالیت های خرابکارانه خود نمایی می کند. به نحوی که اعمال مزبور به مراتب شدیدتر از اعمال کودکانه همسن وسالان وی است . رابطه اش با سایر کودکان دشوار است و اغلب منجر به زد و خورد و کشمکش می شود. چنین کودکی بیش از اندازه ، خودبین و قدرت طلب است .

  کودک غیرفعال سرکش ظاهراً مطیع بوده و در رابطه اش با دیگران اشکالات کمتری به بار می آورد ولی بالاخره به همان نتیجه عدم سازش می رسد ؛ بدین معنی که در حرف تسلیم شده اما درعمل آنچه را که از او خواسته اند انجام نمی دهد. پیوسته موجب ناراحتی والدین می شود ؛ اما به آن اندازه که طفل سرکش مهاجم مورد تنبیه و مجازات قرار می گیرد، او مجازات نمی شود .

  لجبازی کودک ممکن است واکنشی باشد که کودک در قبال کوچکترین سرخوردگی از خود نشان می دهد. ممکن است مانع کاری که کودک میل دارد انجام دهد، شوند، در این حال کودک تحریک وعصبانی می شود و چیزهایی از این قبیل می گوید: “هیچ کس مرا دوست ندارد هیچ وقت کسی چیزی به من نمی دهد. اماهمه از من انتظاراتی دارند که انجامش ازعهده ام خارج است”.

  لجاجت و کج خلقی در کودکان: هیجانی ، لجبازی

  ممکن است کودک دراین حال خود را به زمین بکوبد ، سرش را به زمین بزند، لگد بزند و توجهی به محیط اطراف نداشته باشد. در عصبانیت های معمولی ، این حالت فقط یکی دو دقیقه طول می کشد و با خسته شدن طفل برطرف می شود و بعد از آن به مدت چند دقیقه به آهستگی هق هق می کند و حتی اغلب ممکن است از حرکتی که کرده و عدم کنترلی که نشان داده است ، پشیمان شود . ولی در حین عصبانیت نمی توان با استدلال طفل را آرام کرد ؛ زیرا در این لحظات تماس کودک با محیط تا حدود زیادی قطع شده است. برای فهم لجاجت و بدخلقی کودکان و درمان آن بایستی تمایل کودک و انتظارات والدین را به خوبی شناخت و در جهت هماهنگ کردن آن اقدام کرد. حالت بد خلقی وعصبانیت کودک را می توان به منزله دریچه اطمینانی دانست برای برطرف کردن هیجانات شدیدی که طفل نمی تواند آنها را کنترل کند.

  منبع : روزنامه سلامت

  لجاجت و کج خلقی در کودکان: هیجانی ، لجبازی + 1
  لجاجت و کج خلقی در کودکان: هیجانی ، لجبازی – 0

  http://www.delgarm.com/children/behavior-from-childhood-to-adolescence/6290-لجاجت-و-کج-خلقی-در-کودکان-هیجانی-،-لجبازی

  کلمات کلیدی : اگر اولاً ثانیاً لجبازی ممکن وقتی ولی کودک + ، ؛ آرام آشکارا آمد آن آنها آنچه آهستگی آورد آید ابراز ابرازشده اجتماعی ارضاء از ازعهده است است استدلال اش اشکالات اصلاحش اطراف اطفال اطمینانی اعتناست منفی اعمال اغلب اقدام الزام ام اما اماهمه امکان انتظارات انتظاراتی انجام انجامش اند اندازه او اگر این اینها با بار باشد باشدبخواهند باشدهرگاه بالاخره باید بایستی بد بدخلقی بدین برابر برای برد برطرف بزند بزند، بعد به بوداو بودن بوده بپوشانند بکوبد بی بیاموزد، بیاموزند بیان بیش بیشتر تا تثبیت تحت تحرک تحریک تخریب تدریج تسلیم تشدید تعلل تقاضاهای تماس تمایل تنبیه توان توانایی تواند توانند توجهی توسعه تکلم جامه جهت جویی حال حالت حتی حدود حدی حرف حرکتی حین خارج خانواده خرابکارانه خردسالی خسته خشم خلقی خواسته خوبی خود خودبین خورد خوشرویی داده دارد دارد، دارند دانست در دراین درخواهد درعمل درمان دریچه دستورات دشوار دقیقه دهد دهد، دو دوره دوست دیگران را رابطه راه رسد رفتارهای رفتارهایی رفتن رفته رود، روزنامه روش زد زمین زیادی زیرا سازش ساله سالگی سایر سرخوردگی سرش سرپیچی سرکش سرکشی سلامت سه شدن شده شدید شدیدتر شدیدی شناخت شود شود، شوند طفل شوند، شکل صحیحی صورت صورتی طفل طفلی طلب طول ظاهراً عاقلانه عدم عصبانیت عمل غیر غیرفعال فرو فعال فعالیت فقط فهم قبال قبول قبیل قدرت قرار قطع لجاجت لجاجتوکجخلقیدرکودکانهیجانی،لجبازیلجاجتوکجخلقیدرکودکانهیجانی،لجبازی لحظات لگد مؤثر مانع مانند مبدل متناسب مجازات محبت محدودی محیط مخالفت مدت مرا مراتب مزبور مشکلات مطیع معمولی معنی مقاومت مقررات ممکن من منجر منزله منفکودک مهاجم موجب مورد می میل ناراحتی ناهنجار ناهنجاری نباشد نتیجه نحوی نخواهد ندارد نداشته نسبت نشان نظر نمایی نمی نهایت نیاز نیست ها های هایی هر هرگز هق همان هماهنگ همسن هیجانات هیجانی هیچ و والدین واکنش واکنشی ورزد وسالان وعصبانی وعصبانیت وقت ولی وی پرخاشگری پشیمان پیروی پیوسته چند چنین چیز چیزهایی چیزی کار کاری کج کرد کردن کرده کس کسی کشد کشمکش کمتری کمی کنترل کنترلی کند کند منبع کنددر کنند که کودک کودکان کودکانه کودکشان کودکی کوشش کوچکترین گاهی گوید گیرد، ی یا یابد یک یکی

   

  

  طرز تهیه چیپس خانگی

  پورتال خبری

  زیرنویس فارسی

  قرص های ضد بارداری

  کاهش درد قاعدگی

  

  فال تاروت اصلی

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :