حالم خوش نیست

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • حالم خوش نیست
 •  

  وقتی از چیزی ناراحت هستید و از احساس کردن آن اجتناب می کنید ، بر وخامت شرایط می افزایید . گاهی نیز لازم است رنجش و آزردگی را احساس کنید . التیام زمانی شروع می شود که بر حقیقت تألم خود صحه بگذارید و تا این کار را نکنید ، ناراحت باقی می مانید .

   

  حالم خوش نیست

  غم و اندوه

  قبل از هر چیزی بپذیرید که ناراحت شده اید . ساده نیست . ممکن است احساس کنید به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته اید ، ضعیف هستید و یا به قدری که فکر می کردید خوب نیستید .باید در هر شرایط با حقیقت روبه رو شوید . هر چه زودتر به حقیقت پی ببرید بهتر است .

  بیشترین رنجش ها نه از ناحیه دشمنان ، بلکه از ناحیه دوستان ایجاد می شوند ، رنجش شما را کسانی ایجاد می کنند که از هر کس به شما نزدیکترند ؛ کسانی که شما را دوست دارند ؛ ممکن است از سادگی ، صفا و صداقت شما سوء استفاده کرده باشند .

  نمی گویم که برای اجتناب از این موقعیت حالت تدافعی بگیرید . در واقع کسانی که تحت تأثیر رنجش و دلخوری سرد می شوند و فاصله می گیرند ، بیش از سایرین به خودشان لطمه می زنند . چه بهتر که انعطاف پذیر و باز باشید و رنجش خود را بلافاصله ابراز کنید . این گونه می توانید از خودتان دفاع کنید . می توانید دوست بدارید و اعتماد کنید ، می توانید به دور از داوری های مبهم و مخدوش اعتماد کنید و فعالیت نمایید .

  به ندرت رنجشی از این شدیدتر است که به حقیقتی درباره خود که علاقه ای به دانستنش ندارید پی ببرید . خود را بی دست و پا یافتن ، خود را کمتر از آنچه می خواستید دیدن دردناک است ؛ همانطور که خود را نامهربان ، لجوج ، خودخواه ، حریص و طماع و بی ملاحظه دیدن ناراحت کننده است . هر آینه این صفات را در خود یافتید ، با حالت باز با آنها برخورد کنید .

  بدانید که شما هم مثل همه ی سایرین با این نقطه ضعفها روبه رو هستید . اطلاع از نقاط ضعف خویشتن است که به انسان نیرو می دهد . بی جهت نخواهید که در همه ی زمینه ها خود را قوی و قدرتمند معرفی کنید . در واقع وقتی نقاب بر چهره می گذارید و “خود حقیقی ” خود را پنهان می کنید ، بیش از هر زمان حرمت نفس تان را از دست می دهید و این رنجشی است که شما شخصا برای خود ایجاد می کنید.

  روش های درمانی

  ** وقتی از کسی ناراحت می شوید ، ناراحتی تان را هر چه سریعتر بروز دهید .

  ** با درک کردن شرایط ، رنجش را از خود دور کنید .

  ** او را که شما را رنجانیده ، ببخشایید و بگویید که ناراحتی را فراموش کرده اید .

  **وقتی کسی تحت تأثیر رنجش های کهنه ی گذشته به عمد شما را ناراحت می کند ، به رنجش او توجه داشته باشید و همانطور که می خواهید دیگران به سخن شما گوش دهند ، شما هم به درد دل های آن ها توجه کنید .

  ** ممکن است مخاطب شما فراموش کند که شما را رنجانیده است . این به معنای شریر بودن او نیست. شما هم بی آنکه بدانید و متوجه باشید بارها دیگران را رنجانیده اید .

  ** اگر شما به راحتی رنجش به دل می گیرید ، ممکن است در نظر دیگران به قدری شکننده ظاهر شوید که آنها نتوانند احساساتشان را به سادگی با شما در میان بگذارند . اشخاصی که تحت تأثیر جزیی ترین موارد، رنجش به دل می گیرند ، دیگران را ناراحت می کنند .

  ** از ناراحتی خود به عنوان یک سلاح استفاده نکنید .

  به نکات زیر توجه کنید :

  ** سئوال کنید . اگر احساس می کنید مخاطب شما به عمد شما را ناراحت کرده بگویید که احساس خوبی ندارید . بگویید که دلخور شده اید . به جواب او گوش فرا دهید نیازی نیست که واکنش نشان دهید ، همین قدر که گوش می کنید کافیست .

  ** تحت تأثیر ناراحتی تسلیم نشوید .

  ** موجز و خلاصه حرف بزنید .

  ** دستهایتان را بیش از اندازه تکان ندهید .

  ** رنجش خود را نشان دهید ، اما برای مجازات دیگران سر و صدا نکنید .

  ** صریح و مستقیم حرف بزنید .

  ** شجاع باشید .

  ** رنجش خود را در همان لحظه ای که آن را احساس می کنید نشان دهید .

  ** حقیقت را بگویید .

  ** همین حالا حرفتان را بزنید .

  منبع: تبیان

  حالم خوش نیست + 4
  حالم خوش نیست – 1

  http://www.delgarm.com/psychology/family-counseling/6206-حالم-خوش-نیست

  کلمات کلیدی : بدانید به بیشترین منبع نمی وقتی + ، ؛ آزردگی آن آنها آنچه آنکه آینه ابراز اجتناب احساس احساساتشان از است استفاده اشخاصی اطلاع اعتماد افزایید التیام اما اندازه اندوه قبل انسان انعطاف او اگر ای ایجاد اید این با بارها باز باشند باشید باقی باید ببخشایید ببرید بدارید بدانید بر برای برخورد بروز بزنید بلافاصله بلکه به بهتر بودن بپذیرید بگذارند بگذارید بگویید بگیرید بی بیش تأثیر تألم تا تان تبیان تحت تدافعی ترین تسلیم توانید توجه تکان جزیی جهت جواب حالا حالت حالمخوشنیستحالمخوشنیست حرف حرفتان حرمت حریص حقیقت حقیقتی حقیقی خلاصه خواستید خواهید خوب خوبی خود خودتان خودخواه خودشان خویشتن دارند داشته دانستنش داوری در درباره درد دردناک درمانی درک دست دستهایتان دشمنان دفاع دل دلخور دلخوری دهد دهند دهید دور دوست دوستان دیدن دیگران را راحتی رنجانیده رنجش رنجشی رو روبه روش زمان زمانی زمینه زنند زودتر زیر سئوال ساده سادگی سایرین سخن سر سرد سریعتر سلاح سوء شجاع شخصا شده شدیدتر شرایط شروع شریر شما شود شوند شوید شکننده صحه صدا صداقت صریح صفا صفات ضعف ضعفها ضعیف طماع ظاهر علاقه عمد عنوان غم فاصله فرا فراموش فعالیت فکر قدر قدرتمند قدری قرار قوی لازم لجوج لحظه لطمه مانید مبهم متوجه مثل مجازات مخاطب مخدوش مستقیم معرفی معنای ملاحظه ممکن موارد، موجز مورد موقعیت می میان ناحیه ناراحت ناراحتی نامهربان نتوانند نخواهید ندارید ندرت ندهید نزدیکترند نشان نشوید نظر نفس نقاب نقاط نقطه نمایید نه نکات نکنید نگرفته نیازی نیرو نیز نیست نیستید ها های هر هستید هم همان همانطور همه همین و واقع واکنش وخامت وقتی پا پذیر پنهان پی چه چهره چیزی کار کافی کافیست کردن کرده کردید کس کسانی کسی کمتر کند کنند کننده کنید کنید که کهنه گاهی گذارید گذشته گوش گونه گویم گیرند گیرید ی یا یافتن یافتید یک

   

  

  پیتزای ایتالیایی

  شکر پنیر

  قوانین فنگ شویی اتاق‌ خواب

  نرم افزار پارتیشن بندی

  آموزس سس سالسا

  

  فال انبیا اصلی

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :