تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید
 •  

  تست روانشناسی شخصیت و روانشناسی افکار و احساسات:پرسش های زیر را بخوانید و موقعیت های داده شده را در ذهن خـود به تصویر بکشید و اولین تصویری را که به ذهنتان می آیـــــــد،یادداشت کنید.سعی کنید سوال ها را بیش از حد، بررسی نکنید.

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

  تست روانشناسی شخصیت و روانشناسی افکار و احساسات

  این آزمون، نوعی آزمـــــون روانشناسی است، و پاسخ های داده شده به پرسش ها، مستقیما با ارزشها و ایــده هایی که شما در زندگی شخصی دارید، مرتبط هستند.قلم وکاغذ برداریـد و جوابها را یادداشت کنید.

   

  1_در جنگل ، در حال قدم زدن با شخصی هستید، شخص همراه شما کیست؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  2_باز هم در جنگل، قدم می زنید. حیوانی را می بینید.میتوانید بگویید چیست؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  3_چه تعامل یا ارتباطی بین شما و آن حیوان ایجاد می شود؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  4_به اعماق جنگل می روید.وارد محوطه ای بدون درخت می شوید و در مقابل خود، خانه رویایی و ایده آلی را که در ذهن داشتید می بینید آنرا توصیف کنید؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  5_آیا دور خانه شما نرده یا توری وجود دارد؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  6_وارد خانه می شوید. به اتاق ناهارخوری می روید و میز ناهار خوری را می بینید.توضیح دهید روی میز و دور و بر آن چه می بینید؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  7_ از در پشت خانه خارج می شوید. بر روی چمنها یک فنجان قرارگرفته است.جنس فنجان از چیست(سرامیک،شیشه،کاغذ،چینی و . . .)؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  8_با فنجان چه می کنید؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  9_در حاشیه و اطراف خانه قدم می زنید و خود را کنار آب می بینید، آبی که می بینید چه نوع است(دریا،اقیانوس،نهر،رودخانه،دریاچه و . . .)؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  10_چگونه از روی آب می گذرید؟

   

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید

   

  پاسخ های خود را با بررسی های زیر مقایسه کنید :

  1_همراهی که از او نام بردید، و با شما قدم می زند،مهم ترین فرد زندگی شماست.

   

  2_اندازه حیوانی که در جنگل می بینید، بیانگر حجم مشکلات شخصی شماست.

   

  3_ارتباطی که با حیوان برقرار میکنید و اعمالی که انجام می دهید نشان می دهند که به چه شیوه با مشکلات خود(مثبت یا منفی) برخورد خواهید کرد.

   

  4_اندازه خانه رویایی شما، تعیین کننده مقدار انگیزه و هدف شما در حل مشکلات و مسائل است.

   

  5_اگر هیچ نرده یا حصاری دور خانه رویایی خود در نظر نگرفته اید، نشان می دهید که شخصیت آزادی دارید و همیشه از مردم استقبال می کنید و به آنها خوشامد می گویید. به عکس، حضور نرده، نمایشگر شخصیت بسته و محدود شماست،شما ترجیح می دهید که افراد، سرزده به دیدن شما نیایند.

   

  6_اگرپاسخ شما،شامل خوراک،افراد و یا گلها نیست،از زندگی،کاملا ناراحت هستید.

   

  7_دوام و پایداری جنسیت فنجان انتخاب شده توسط شما،پایداری رابطه شما و شخص نامبرده در سوال اول را نشان می دهد.

   

  8_نحوه کار شما با فنجان، نشانگر طرز تفکر شما نسبت به شخص سوال اول است.

   

  9_اندازه و حجم آبی که می بینید،بیانگر عاطفه و احساسات شماست.

   

  10_میزان خیس شدن شما،هنگامی که از آب عبور می کنید، اهمیت ارتباطات و روابط عاطفی شما را نشان می دهد.

  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید + 41
  تست روانشناسی شخصیت،با افکار و احساسات خود بیشتر آشنا شوید – 5

  http://www.delgarm.com/psychology/psychology-test/88709-تست-روانشناسی-شخصیت-و-روانشناسی-افکار-و-احساسات

  کلمات کلیدی : )؟ + ، آب آبی آزادی آزمـــــون آزمون، آلی آن آنرا آنها آیا آیـــــــد،یادداشت اتاق احساسات احساسات این احساساتپرسش ارتباطات ارتباطی ارزشها از است است(دریا،اقیانوس،نهر،رودخانه،دریاچه است، استجنس استقبال اطراف اعماق اعمالی افراد، افکار انتخاب انجام اندازه انگیزه اهمیت او اول اولین اگر اگرپاسخ ای ایجاد اید، ایده ایــده با باز بخوانید بدون بر برخورد برداریـد بردید، بررسی برقرار بسته به بکشید بگویید بیانگر بیش بین بینید بینید، بینید،بیانگر بینید؟ بینیدتوضیح بینیدمیتوانید ترجیح ترین تست تستروانشناسیشخصیتوروانشناسیافکارواحساساتتستروانشناسیشخصیتوروانشناسیافکارواحساسات تصویر تصویری تعامل تعیین تفکر توری توسط توصیف جنسیت جنگل جنگل، جوابها حاشیه حال حجم حد، حصاری حضور حل حیوان حیوانی خارج خانه خـود خواهید خود خود(مثبت خود، خوراک،افراد خوری خوشامد خیس داده دارد؟ دارید دارید، داشتید در درخت دهد دهد دهند دهید دوام دور دیدن ذهن ذهنتان را رابطه روابط روانشناسی روی رویایی روید رویدوارد زدن زند،مهم زندگی زندگی،کاملا زنید زیر سرزده سوال شخص شخصی شخصیت شدن شده شما شما، شما،شامل شما،هنگامی شما،پایداری شماست شماست،شما شود؟ شوید شیوه طرز عاطفه عاطفی عبور عکس، فرد فنجان فنجان، قدم قرارگرفته محدود محوطه مرتبط مردم مسائل مستقیما مشکلات مقابل مقایسه مقدار منفی) موقعیت می میز میزان میکنید ناراحت نام نامبرده ناهار ناهارخوری نحوه نرده نرده، نسبت نشان نشانگر نظر نمایشگر نوع نوعی نکنید نگرفته نیایند نیست،از ها ها، های هایی هدف هستندقلم هستید هستید، هم همراه همراهی همیشه هیچ و وارد وجود وکاغذ پاسخ پایداری پرسش پشت چمنها چه چگونه چیست(سرامیک،شیشه،کاغذ،چینی چیست؟ کار کرد کنار کننده کنید کنید کنید، کنید؟ کنیدسعی که کیست؟ گذرید؟ گلها گویید یا یادداشت یک

   

  

  عکس های خنده دار

  کانال تلگرام

  آشنایی با عروس هلندی

  دانلود فیلم Trolls 2016

  هیپنوتیزم چیست

  

  فال انبیا

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :