تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟

مجموعه: اخبار و مقالات
به این مطلب امتیاز دهید

 

 • تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟
 •  

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت:جسارت به معنای پر رویی و گستاخی نیست وحتی به معنی اعتماد به نفس بالا هم نیست! بلکه جسارت به معنی بهترین عملکرد در وضعیت بحرانی است واین رفتار باید به نحوی باشد که انسان متضرر نشود

  در اینجا پنج سوال وجود دارد که هر کدام دارای پنج گزینه است وشما دوستان خوبم باید هر یک از سوالات رابر حسب عملکرد خودتان پاسخ دهید وبرای هر سوال یک گزینه را انتخاب نمایید:

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت

   

  ۱- تصور کنید که در صف ایستگاه اتوبوس هستید ،زمانی که اتوبوس می رسد شخصی بدون نوبت ،خودش را جلوی شما جا می دهد ومی خواهد وارد اتوبوس شود در این جور مواقع شما معمولاً کدام یک از این اقدامات را انجام می دهید(فقط یک مورد)

  A- با او برخورد جدی می کنم ومعمولا بسیار عصبانی وناراحت می شوم.

  B- به اونگاه تذکر دهنده ای می کنم وحداکثر سری به حالت تاسف برای کار زشت او تکان می دهم ولی در هر صورت اجازه می دهم سوار شود.

  C- از پشت سر به شانه او می زم وبا ارامش به او میگویم : ببخشید آخر صف این جا نیست!

  D- در این جور مواقع احتمال دارد با عصبانیت وتندی با او درگیر شوم در هر صورت به هیچ وجه نمی گذرم که جلوتر از من سوار شود.

  E- معمولا در این جور موارد به این افراد بی فرهنگ جیزی نمی گویم چون مطمئنم این افراد درست بشو نیستند.

   

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟

   

  ۲- در مواقعی که نمی خواهید با کسی درگیری ومشاجره داشته باشید وبه اصطلاح کوتاه می آیید چه احساسی دارید؟

  A- نمی خواهم به خاطر مساله کوچکی درگیر شوم ووقت خود را تلف کنم.

  B- می ترسم به خاطر یک مساله کوچک مورد ضرب وشتم قرار گرفته وآسیب جدی ببینم .

  C- درگیری را کار درستی نمی دانم ولی اگر مجبور شوم این کار را می کنم .

  D- هرگز کوتاه نمی آیم ، به هر قیمتی که برایم تمام شود.

  E- در مواقع درگیری احساس خوبی ندارم برای همین درگیر نمی شوم .

   

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟

   

  ۳- تصور کنید که برای دیدن فیلم مورد علاقه تان به سینما رفته اید ودر حین دیدن فیلم متوجه عده ای می شود که در پشت سر شما شروع به صحبت کرده اند به طوری که شما متوجه بعضی از قسمت های فیلم نشده اید در این جور مواقع چه می کنید؟

  A- ترجیح می دهم سکوت کنم وچیزی به آنها نگویم در حالی که از درون عصبانی وناراحت می شوم .

  B- حتماً به مسئول سالن اطلاع می دهم تا به آنها تذکر دهد.

  C- برمیگردم وبا لحنی آرام ومودبانه به آنها می گویم :ببخشید سر وصدای شما نمی گذارد که من متوجه فیلم بشوم .

  D- معمولا در این جور موارد نمی توانم جلوی خودم را بگیرم بنابراین به احتمال زیاد با آن ها به شدت برخورد کرده ودرگیر می شوم .

  E- در حالی که چند بار برمیگردم فقط به آن ها نگاه اعتراضی آمیزی می کنم ودر نهایت احتمال دارد با عصبانیت سالن سینما را ترک کنم .

   

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟

   

  ۴- شاید برای شما پیش آمده که از فروشگاهی در محله تان کنسروی را خریده باشید ووقتی که به منزل رفتید متوجه شده اید که از تاریخ مصرف آن مدتی گذشته است در این طور مواقع چه اقدامی انجام می دهید ؟

  A- قوطی کنسرو را دور انداخته واز فروشگاه دیگری خرید می کنم وشاید چندان عصبانی نشوم.

  B- قوطی را بر میدارم وبه نزد فروشنده می روم وبا عصبانیت با او برخورد می کنم وبدون اینکه پول آن را پس بگیرم با ناراحتی برمیگردم وشاید دیگر هرگز از آن فروشگاه خرید نکنم .

  c- آن را نزد فروشنده برده وبه آرامی به او میگویم نباید این جور مواد غذایی را بفروشید پس لطفا این را پس بگیرید وپولم را میگیرم وشاید باز هم از آن فروشگاه خرید کنم .

  D- شکایتی تنظیم کرده وهمراه با کنسرو به مراجع ذیصلاح رجوع می کنم تا با آن فروشنده برخورد جدی صورت گیرد.

  E- در این جور مواقع بسیار ناراحت وعصبانی می شوم وشاید حتی پیش فروشنده نروم ولی در هر صورت هرگز از او خرید نخواهم کرد.

   

   تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟

   

  ۵- اگر روزی سوار اتوبوس شوید وشخصی از شما بلیت بگیرد وآن را به راننده بدهد بدون اینکه پول آن را بپردازد معمولا در این جور مواقع چه برخوردی می کنید؟

  A- من فکر می کنم که یک بلیت ارزش چندانی ندارد.

  B- به او می گویم :عذر می خوام پول بلیت مرا بدهید واگر نپرداخت اهمیت نمی دهم .

  C- نگاه آرامی به او می اندازم تا خجالت بکشد چون آنقدر پر رونیستم تا پول یک بلیت را بخواهم .

  D- با جرات به او می گویم پول بلیت را بدهید واگر نداد او را مجبور می کنم که بلیت مرا پس بدهد .

  E- معمولا موارد بزرگ تر وباارزش تری را به دلیل خجالت کشیدن از دست داده ام چه برسد به یک بلیط کم ارزش!

   

   

  حالا جوابتون با جدول تطبیق بدید و امتیازتون جمع کنید

  A=1

  B=2

  C=3

  D=4

  E=5

  الف: اگر امتیاز به دست آمده شما بین ۵ تا ۱۳ باشد باید بدانید که دارای جسارت اجتماعی ضعیف تا متوسط هستید قطعا هر قدر که به عدد ۱۳ نزدیک تر باشید وضعیت بهتری خواهید داشت واین در حالی است که احتمالا در اکثر مواقع از حقوق خود می گذرید ویا این که نمی توانید حرف دلتان را بزنید وبر خلاف انتظار خود عمل می کنید.

   

  ب: اگر امتیاز به دست آمده شما یکی از اعداد ۱۴ تا۱۵ باشد باید بدانید که شما دارای بهترین حد مطلوب از یک جسارت اجتماعی هستید در صورتی که کسی نمی تواند حق شما را بخودر واگر هم چیزی را ببخشید این کار را آگاهانه وبرحسب شناخت انجام داده اید.

   

  ج: اگر امتیاز به دست آمده بیشتر از عدد ۱۵ باشد باید بدانید که شما دارای جسارت اجتماعی لازم ومفیدی هستید ولی احتمالاً تا حدی آن را با عصبانیت وپرخاشگری مخلوط می کنید وگاهی متوجه می شوید که به خاطر مسایل جزیی در گیر وعصبانی شده اید.

  تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟ + 16
  تست روانشناسی شجاعت و جسارت،شما چقدر جسور هستید؟ – 2

  http://www.delgarm.com/psychology/psychology-test/72090-تست-روانشناسی-شجاعت-و-جسارت

  کلمات کلیدی : + ، ،خودش ،زمانی ؟ آخر آرام آرامی آمده آمیزی آن آنقدر آنها آگاهانه آیم آیید اتوبوس اجازه اجتماعی احتمال احتمالا احتمالاً احساس احساسی ارامش ارزش ارزش از است اصطلاح اطلاع اعتراضی اعتماد اعداد افراد اقدامات اقدامی الف ام امتیاز امتیازتون انتخاب انتظار انجام اند انداخته اندازم انسان اهمیت او اونگاه اکثر اگر ای اید اید ایستگاه این اینجا اینکه ب با بار باز باشد باشید بالا باید ببخشید ببینم بحرانی بخواهم بخودر بدانید بدهد بدهید بدون بدید بر برای برایم برخورد برخوردی برده برسد برمیگردم بزرگ بزنید بسیار بشو بشوم بعضی بفروشید بلکه بلیت بلیط بنابراین به بهتری بهترین بپردازد بکشد بگیرد بگیرم بگیرید بی بیشتر بین تا تاریخ تاسف تان تذکر تر ترجیح ترسم ترک تری تست تستروانشناسیشجاعتوجسارتتستروانشناسیشجاعتوجسارت تصور تطبیق تلف تمام تنظیم تواند توانم توانید تکان ج جا جدول جدی جرات جزیی جسارت جسارت جسارتجسارت جلوتر جلوی جمع جوابتون جور جیزی حالا حالت حالی حتماً حتی حد حدی حرف حسب حق حقوق حین خاطر خجالت خرید خریده خلاف خوام خواهد خواهم خواهید خوبم خوبی خود خودتان خودم داده دارای دارد دارید؟ داشت داشته دانم در درست درستی درون درگیر درگیری دست دلتان دلیل دهد دهد دهم دهنده دهید دهید(فقط دور دوستان دیدن دیگر دیگری ذیصلاح را رابر راننده رجوع رسد رفتار رفته رفتید روانشناسی روزی روم رونیستم رویی زشت زم زیاد سالن سر سری سوار سوال سوالات سکوت سینما شانه شاید شجاعت شخصی شدت شده شروع شما شناخت شود شود شوم شوم شوید شکایتی صحبت صف صورت صورتی ضرب ضعیف طور طوری عدد عده عذر عصبانی عصبانیت علاقه عمل عملکرد غذایی فرهنگ فروشنده فروشگاه فروشگاهی فقط فکر فیلم قدر قرار قسمت قطعا قوطی قیمتی لازم لحنی لطفا متضرر متوجه متوسط مجبور محله مخلوط مدتی مرا مراجع مسئول مساله مسایل مصرف مطلوب مطمئنم معمولا معمولاً معنای معنی من منزل مواد موارد مواقع مواقعی مورد مورد) می میدارم میگویم میگیرم ناراحت ناراحتی نباید نحوی نخواهم نداد ندارد ندارم نروم نزد نزدیک نشده نشود در نشوم نفس نمایید نمی نهایت نوبت نپرداخت نکنم نگاه نگویم نیست نیست نیستند ها های هر هرگز هستید هم همین هیچ و وآسیب وآن وارد واز واگر واین وبا وباارزش وبدون وبر وبرای وبرحسب وبه وتندی وجه وجود وحتی وحداکثر ودر ودرگیر وشاید وشتم وشخصی وشما وصدای وضعیت وعصبانی ولی ومشاجره ومعمولا ومفیدی ومودبانه ومی وناراحت وهمراه ووقت ووقتی وپرخاشگری وپولم وچیزی وگاهی ویا پاسخ پر پس پشت پنج پول پیش چند چندان چندانی چه چون چیزی کار کدام کرد کرده کسی کشیدن کم کنسرو کنسروی کنم کنم کنید کنید کنید کنید؟ که کوتاه کوچک کوچکی گذارد گذرم گذرید گذشته گرفته گزینه گستاخی گویم گیر گیرد یک یکی

   

  

  دانلود کتاب الکترونیکی

  نرم افزار پارتیشن بندی

  پیتزا مکزیکی

  روش تهیه استانبولی

  تبیان

  

  فال روز

 • آخرین اخبار و مقالات
 •  

  در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :